Topraklama tesisatı:

    a) 0,5 m²2 mm kalınlığında bakır levha,

    b) 0,5 m²3 mm kalınlığında galvanizli levha  (sıcak daldırma) veya   

    c) Som bakır çubuk elektrotlar ile yapılmalıdır.

Bakır çubuk elektrotlar, Æ 16mm çapında en az 1,5 m boyunda veya Æ 20 mm çapında en az 1,25 m boyunda olmalı ve çubuk elektrotların topraklama direnci 20 W sınırlarının altında kalmalıdır. (Nötr-Toprak voltajı £ 3V)

Her üç halde, bakır elektrotlar veya levhalar, en az 16mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak lehim veya kaynak ile doğal gaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır. Bakır elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli, toprak üzerinde kalan iletken, boru muhafazası ile kazan dairesi ana tablosuna irtibatlandırılmalıdır.

Ana tablo ile kumanda tablosu ve cihazların topraklamasında kullanılacak topraklama iletkeni ise projede hesaplanmış faz iletken kesitinde veya bir üst kesitte olmalıdır.

BACALAR

MADDE 9.03

Binalarda baca yapma koşulları aşağıda gösterilmiştir:

9.03.1.Kaloriferli binaların konut olarak kullanılan bağımsız bölümlerinin oturma ve yatma hacimlerinin en az birinde ve sıcak su tesisatı bulunmayan banyo ve mutfaklarında duman bacası, sobalı binalarda ise biri oturma odası veya salonda diğeri banyoda olmak üzere en az 2 adet bağımsız duman bacası yapılması zorunludur.

Kaloriferli umumi binaların her katında en az (1) adet duman bacası yapılması gereklidir.

Konut olarak kullanılan sobalı binaların ticari kullanışlı bağımsız bölümlerinde birer adet duman bacası yapılması zorunludur.

Bacaların tasarım ve yapımında ve kullanılacak malzemelerin seçiminde Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uyulması şarttır.

Doğalgaz kullanımına yönelik şönt baca yapılamaz. Doğalgaz kullanımı için TS 11384, TS 11389 EN 13384-1, TS 12514, TS EN 1457 standartlarında baca yapılması zorunludur.  Bina yüksekliği 21.50 m. den veya yapı yüksekliği 30.50 m. den fazla olan binalarda ısınma ve sıcak su ihtiyacının kazan dairesinde tesis edilecek kazan ve boyler ile temin edilmesi tavsiye edilir.

9.03.2. Şofben, kombi cihazı ve bu gibi ısıtma araçları hayati tehlike arz edecek şekilde yerleştirilemez ve havalandırmadan uzak olan piyeslerle, banyo ve helâlarda yer alamaz.

9.03.3. Sınırları ilgili idarece belirlenecek doğalgaz uygulama bölgeleri içinde inşa edilecek, iskân edilebilir bodrum katlar dâhil 5 katlı binaların mutfaklarında, doğalgazla çalışan her cihaz için bir müstakil baca yapılacaktır. Mutfak kokularını atmak için iki ayrı şönt baca yapılması zorunludur. 10 katın üzerindeki binalarda baca sistemi yapılmakla birlikte hermetik cihaz kullanılacaktır.

Yakma havasını bulunduğu ortamdan alan (B tipi) yakıcı cihazların tesis edildiği mahallin en az 8 m³ hacminde olması, cihazın bulunduğu mahalde dış atmosfere açılan ve serbest en kesit alanı en az 150 cm2 olan havalandırma menfezinin olması ve bir müstakil bacasının bulunması gerekir.

Iıtmada denge bacalı sistemde olmayan doğalgaz sobalarının kullanılması halinde, her sobanın yukarıda belirlenen esaslara göre düzenlenen ayrı bir bacaya bağlanması gerekmektedir.

Isıtmada C tipi denge bacalı (hermetik) cihazların temiz ve kirli havanın birbirine karışmadığı güvence altına alınmış bir bacaya bağlanmasında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

A. İç yüzeyleri ısı iletim direnci ve iç pürüzlülüğü açısından atık gazı her türlü işletim durumu altında dışarıya güvenli bir şekilde atılması

B. Kullanılan baca malzemesinin Türk Standartlarına uygunluğu Korozyon, asit, nem ve yangın dayanımı, sızdırmazlık gibi özellikleri yapılan testlerle kanıtlanmışsa (TS EN 1457)

C. TS 11388 EN 13384–2 standardının gerektirdiği hesapları proje aşamasında kesinlikle sağladığını gösteren TSE veya İGDAŞ’tan onay alınması

D. Atık gaz tesisatının yanmayan malzemeden oluşması ve F90 dayanımına sahip olması

E. Atık gazın odalardan veya çalışmayan cihazlardan dışarı çıkmayacağının garanti altına alınması

F. Yoğuşma önleyici veya oluşan yoğuşmayı yakıcı cihazlara ulaşmadan uzaklaştırabilen ünitelere sahip olması

Yukarıdaki şartları sağlayan bacalara C tipi denge bacalı (hermetik) cihazların bağlanabilmesi için gerekli kısıtlar;

  • Bir katta aralarında 60 cm. mesafe bırakmak şartıyla en fazla 2 cihaz bağlanabilir.
  • Bir bacaya maks. 30 kW gücünde olan cihazlardan en fazla 10 cihaz bağlanabilir.

Yukarıdaki şartları sağlamayan cihazlar ile diğer bacalı cihazlar sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Minimum etkili baca yüksekliği 4,00 m. olmalıdır. Hızlandırma parçasının, 1m ve üstünde olabildiği durumlarda bu mesafenin 1,5 katına eşit bir etkili yükseklik yeterlidir (TS 12514).

Doğal gaz yakıcı cihazların bağlı oldukları bacalarda yoğuşma olmamalıdır. Yoğuşmanın meydana gelmeyeceği azami baca yüksekliklerinin belirlenmesinde TS 12514 standardına uyulacaktır.

Bu standartta belirtilen boylardan daha uzun bacalarda yoğuşma meydana gelebileceğinden bu yoğuşmanın önlenmesi için aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır:

  • Mevcut tuğla veya beton baca içine gömlek baca geçirilmesi,
  • Mevcut bacanın çift cidarlı metal baca haline getirilmesi.

Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili standartlara uygun olarak imal edilmelidir. (TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS 11386, TS EN 1443).